+ (1) Akke Baukes 29 november 1756 Edens getrouwd/relatie met: Douwe Douwis
    + (4) Baukjen Baukes ca 1750 getrouwd/relatie met: Jan Tekeles ca 1750
    + (6) Claes Baukes 1698 Schraard getrouwd/relatie met: Trijntje Teekes 2 juni 1695 Schraard
    - Ernst Baukes ca 1690 Schraard
    + (3) Grietje Baukes getrouwd/relatie met: Ite Dirks
    + (1) Iemkje Baukes getrouwd/relatie met: Pieter Alles 26 januari 1729 Warga
    + (3) Imme Baukes ca 1710 Makkum? getrouwd/relatie met: Gerrit Siaukes ca 1710 Makkum?
    + (4) Siebren Baukes 15 december 1770 Bolsward getrouwd/relatie met: Johanna Klazes Hobbema 1774 Kubaard
    + (3) Sybrant Baukes ca 1700
    + (1) Sybren Baukes ca 1790 getrouwd/relatie met: Geertje Klases
    - Trijntie Baukes getrouwd/relatie met: Marten Alta 17 december 1701 Makkum