Detailgegevens van Douwe Douwis


-----X-----

23 mei 1787 Hennaarderadeel

Akke Baukes

* 29 november 1756 Edens
Id# : 7162

Kinderen: