Detailgegevens van Akke Baukes


-----X-----

23 mei 1787 Hennaarderadeel

Douwe Douwis

Id# : 8218

Kinderen: