DNA onderzoek

Komen de makkumse (RK) Altena's  uit Schotland?

Bij het uitpluizen van onze stamboom komen we tot Bauke Sybrants, woonachtig in Schraard in de 17de eeuw. Waarschijnlijk heette zijn vader Sybrant, maar we kunnen van hem niets meer vinden. Waarschijnlijk houdt daar de zoektocht op, of toch niet?

Tegenwoordig is er een nieuwe methode als aanvulling op het archiefonderzoek en dat is het zogenaamde DNA-onderzoek. Zouden we hier misschien iets verder mee kunnen komen. Zo gezegd zo gedaan en ik heb mijn DNA laten onderzoeken bij FamilyTreeDNA en daar kwam het volgende uit:

DYS 393 DYS 390 DYS 19/394 DYS 391 DYS 385a DYS 385b DYS 426 DYS 388 DYS 439 DYS 389-1 DYS 392 DYS 389-2
13 23 14 12 11 14 12 12 12 13 14 28
DYS 458 DYS 459a DYS 459b DYS 455 DYS 454 DYS 447 DYS 437 DYS 448 DYS 449 DYS 464a DYS 464b DYS 464c DYS 464d
16 9 10 11 11 25 15 19 28 15 15 16 18
DYS 460 GATA H4 YCA IIa YCA IIb DYS 456 DYS 607 DYS 576 DYS 570 CDY a CDY b DYS 442 DYS 438
12 11 21 21 15 15 17 16 36 38 12 12

Haplogroup: R1b1b2 (tested)

Nou dat is duidelijk, hier moet nog een hele verdere studie naar gedaan worden. Wat weten we ondertussen?

De haplogroup R1b1b2 is een onderverdeling van het DNA van alle mannen ter wereld, welke een soort stamboom vormen die begon met de eerste mens in Afrika. Vanuit Afrika vertrokken de mensen via Egypte naar Azië en Europa. Deze emigranten splitsten verschillende kanten op en gingen ook naar West-Europa. Nu blijkt toevallig dat de R1b1b2 de meest voorkomende haplogroep in West Europa is. Nou dat verbaast ons niets. De Altena's wonen dus al duizenden jaren in West Europa, waarschijnlijk na de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) zijn ze vanuit warmere streken hier naar toe gekomen. Is er nog meer te vinden?

De bovenstaande nummers, zogenaamde markers, zijn natuurlijk te vergelijken met die van andere mensen, en daarvan zijn hele databases te vinden op het internet. Met name bij FamilyTreeDNA.com(FTDNA) en ook bij anderen. Als FTDNA een (ver) familielid vindt wordt dat gemeld, en ja hoor, voor ons zijn die ook gevonden. En wat blijkt dan, onze dichtsbijzijnde gevonden familie komt uit Schotland!

Het gaat om Robert McCormick welke met 90% kans een overeenkomstige voorouder heeft in de laatste 28 generaties. Als we een generatie op 30 jaar stellen zou dat dus na 1150 zijn. Nou gaan de Altena's terug tot Bauke in ca 1650. Zou daar een Schot voor zitten dan verwacht je dat ook in de namen terug te vinden, maar daar zien we alleen puur friesche namen als Bauke, Feike, Wiebren, Siebren, Fokke en etc.. Dan zou die Schotse voorouder wel een flink stuk terug in de tijd moeten zitten, zeg voor 1500. Op zich lijkt het aannemelijk als we zien hoeveel rood haar er in de familie voorkomt en ook zien we in bijna iedere generatie wel één of meerdere schippers. Zou er een schot met zijn schip in friesland terecht gekomen zijn en hier aan een mooie friesche schone zijn blijven hangen?

Wat weten we verder over deze McCormick? Op mijn email werd niet gereageerd dus maar eens met google gezocht. Dan vinden we in de VS een aantal McCormicks, eentje was de eigenaar van de Chicago Tribune, een andere bouwde landbouwwertuigen als tractors en had ook de Harvester uitgevonden waarmee het graan machinaal geoogst kan worden. Deze McCormicks waren afkomstig uit Ierland en daar waren ze rond 1600 aangekomen vanuit Schotland. Ze waren overgegaan naar het presbyteriaanse geloof en de engelse koning kon hen goed gebruiken in Noord Ierland waar ze hielpen met het weerstaan/ besturen van de katholieke Ieren. Het ging hier om de zogenaamde Ulster Plantation. Later emigreerden ze dan toch maar naar de Verenigde Staten. Van de McCormicks weten we niet zo veel. De naam betekent 'zoon van de Raaf', eigenlijk zoon van de zoon want Mc en mick betekent hetzelfde. Bepaalde takken van de familie zouden weer af stammen van de schotse koningen zoals St. David en Jack Bruce. Deze laatste is bekend van de film Braveheart. Ook komen we daar MacBeth tegen. Dus een illuster gezelschap waar wij dan miscchien van af stammen?

Nou is er in de verenigde staten een hele bevolkingsgroep, de Scottish Irishmen, welke dezelfde route had afgelegd. En juist van hen vinden we een uitgebreide website, de Border Reivers, waar we lezen dat in het zuidelijke deel van Schotland al eeuwen problemen waren met aan de ene kant de oude schotse bevolking, de Picten, en aan de andere kant de engelsen (Saksen?). Dit komen we al tegen bij de Romeinen, zij bouwden de Hadrian Wall ter bescherming tegen invallen. Nu blijkt dat genetisch gezien juist dit gebied een mengelmoes is van verschillende haplogroepen. De Romeinen zonden er al soldaten vanuit alle windstreken van hun rijk naar toe, maar ook Angelen, Saksen, Denen, Picten en wat niet meer wordt er terug gevonden. En natuurlijk ook Friezen! En wat blijkt? Bij deze site vinden we een spreadsheet met DNA-markers waar die van ons zeer dicht bij komen. Dus die Schotten kunnen ook van de friezen afstammen. Zou een van onze voorouders in Schotland zijn blijven hangen? Als we in de geschiedenisboeken kijken dan vinden we een aantal momenten waarop de friezen ook meedoen aan een strijd in Schotland en dat begint zelfs al in de Romeinse tijd. Maar later gingen ze ook regelmatig met de Angelen en Saksen mee en waarschijnlijk ook met Willem de Veroveraar in de 11de eeuw. Maar was onze voorouder daarbij en wanneer was dat dan?

Op dezelfde site wordt aangegeven dat mensen met de Marker Dys390 met een waarde van 23 waarschijnlijk uit de Noordelijke Nederlanden kwamen waar deze waarde overheerst. Dat wijst dan op een friesche voorouder voor die Schotten en de Altena's behoren dan tot de oudste bewoners van Friesland.

Nou is het DNA-onderzoek een snel groeiend onderzoeksgebied en de inzichten worden ieder jaar nog uitgebreider en soms anders. We kunnen dus (nog) niets met zekerheid zeggen! Het gaat altijd om een percentage van waarschijnlijkheid. Dat valt nu de friesche kant op, maar kan altijd weer een andere kant op vallen. Een van de problemen die wij nu hebben is dat er onder de friezen/nederlanders nog weinig belangstelling is naar DNA-onderzoek, en hun waarden dus ook weinig in de databases terug te vinden zijn. Het zijn voornamelijk Amerikanen welke willen weten uit welk deel van Europa ze komen en of ze familie zijn van mensen met dezelfde achternaam. Leuk zou het zijn als ook de Altena's uit andere provincies deze test lieten doen, misschien toch nog gerelateerd?


Created: 2011-04-13 15:35:10