Mr Smith

Onlangs kreeg ik bericht van FamilytreeDNA, een DNA-onderzoeksbedrijf uit Houston waar ik mijn DNA heb laten uitpluizen, dat er een nieuwe match was. En wel op 65 van de 67 markers. Dit betekent dat de kans 97% is dat dit een familielid is in de laatste 12 generaties. En zelfs 85% in de laatste 8 generaties. Nu gaat mijn stamboom 10 generaties terug tot Sybrant en dus mogen we er eigenlijk wel van uitgaan dat onze gemeenschappelijke voorouder zich in mijn stamboom te vinden is, zoals deze hier op Altejeda.com al jaren te vinden is. En om wie gaat het dan? Zijn naam is niet Altena, maar Smith! Dat zou dus betekenen dat hij afstamt van een voorouder welke nog niet Altena heette of.... Ik heb natuurlijk direct kontakt met hem opgenomen en hij woont in Canada en zijn vader was geadopteerd! Dus daar kwam hij niet verder mee. Nu blijkt dus dat hij uit friesland stamt en dat was voor hem een hele openbaring! Hij is al druk aan het lezen over friesland op het internet. Wel wist hij dat zijn vader waarschijnlijk uit IOWA USA afkomstig is. Tja en daar wonen wel heel veel Altena's!

In 1895 is Sint Altena uit Boornbergum met zijn familie naar Amerika geemigreerd en in Sioux City Iowa terecht gekomen. Hij heeft daar voor veel nageslacht gezorgd en dit is dus een goede kandidaat voor onze Mr. Smith. Ware het niet dat deze Sint Altena afstamt van Bonne Klazes Altena uit Boornbergum en volgens mede-genealogen zou deze afstammen van ene Klaas Rommerts en die past niet in onze stamboom. Ik zelf zat te denken dat Bonnen Klases misschien een zoon was van Claes Baukes uit Schraard. We kennen namelijk Feijke Claeses als de naamgever van de Altena's in Makkum omdat hij op de boerderij Altena woonde. Misschien dat hij een broer Bonne had welke eerst ook op de boerderij Altena woonde en later met zijn schip in Boornbergum kwam en daar aan een meisje bleef hangen! Daarbij zou hij dan ook van Rooms Katholiek overgegaan zijn naar het Gereformeerde geloof... Een leuke hypothese maar is het zo gegaan? Ik heb kontakt gezocht met een mede amateurgenealoog welke Klaas Rommerts als vader zag van Bonne Klazes en hij schijnt alleen op de namen afgegaan te zijn, maar geen bronnen te hebben. Het zou dus goed kunnen dat Bonne een makummer Altena was. Als dat niet zo is dan zou er nog een andere kandidaat gezocht moeten worden, want het DNA liegt niet! Een andere mogelijkheid is Pieter Douwes Altena, ook uit Makkum maar gereformeerd. Hij is op zijn zestigste ook naar de VS geemigreerd met zijn vrouw welke al vijftig was. Van hen is echter geen nageslacht bekend. En deze Pieter is officieel geen familie van de katholieke Altena's uit Makkum, maar je weet natuurlijk nooit wat daar in het verleden allemaal gebeurde! En dan zijn er nog kandidaten waarvan we de sterfdatum niet kennen en mogelijk van de radar zijn verdwenen doordat ze in dit geval naar de VS emigreerden. Er is bijvoorbeeld ook een Pieter Engeles Altena welke 8 broers en zusters had welke hooguit enkele jaren geleefd hebben. Misschien dat hij als enig overgeblevene zijn geluk elders beproefde?

De volgende stap zal voor Mr. Smith zijn om kontakt te proberen te leggen met de Altena's uit Iowa en hopen dat er eentje bereid is DNA-onderzoek te doen. Als dat negatief blijkt te zijn dat zal er nog eens goed in de passagierslijsten van emigrantenschepen naar de USA gezocht moeten worden. Of is er onder de lezers iemand die een gouden tip heeft?


Created: 2016-02-01 17:01:39