Yamnaya Altena

Van Yamnaya in de Altai tot Altena in Makkum.

Sinds het vorige verhaal over DNA en Ivanhoe zijn er weer veel nieuwe vorderingen gemaakt in het uitpluizen van de (DNA-) stamboom van de Altena's uit Makkum. Zowel aan de onderkant als aan de bovenkant zijn er flinke vorderingen gemaakt.

Om aan de bovenkant te beginnen: De oorsprong van onze (Y-DNA Haplo-) groep R1b-Z159 gaat terug tot de R1b-M269 haplogroep welke volgens de onderzoekers voortkomt uit een bevolkingsgroep welke ca 5000 jaar geleden in de steppes van Rusland en Oekraïne leefde en Yamnaya wordt genoemd. Deze Yamnaya's leefden van veeteelt en reden op paarden rond op de steppes. Rond 4000 jaar geleden migreerden zij naar het westen om uiteindelijk in Westeuropa aan te komen. Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat ze wilde paarden leerden temmen en ook het wiel uitvonden Er is nog discussie over de route welke ze volgden, meer noordelijk via Polen, of meer zuidelijk via de Donau. Tegenwoordig blijkt dat ongeveer de helft van de mannen in West Europa van deze Yamnaya's afstammen. Ook brachten ze de lactosetolerantie met zich mee waardoor wij nu lekker melk kunnen drinken. Ze brachten echter niet alleen hun DNA hier naartoe maar men neemt nu ook aan dat zij degenen waren die de Indo-Germaanse talen hier introduceerden. Zowel fries, duits, nederlands, engels behoren tot deze groep.

Een interessante vergelijking is nu te maken tussen de verspreiding van deze R1b-Dna-groep en de verspreiding van de indogermaanse talen. In engeland zien we dat de engelse taal de oorspronkelijke taal naar het westen (Wales) verdreef, als dit overeenkomt met de DNA-verspreiding ( waar het wel op lijkt) zouden deze engelsen het voorfront van de invasie gevormd kunnen hebben en ook daarmee (met het fries) de oudste taal vormen. (Erg speculatief, maar hier gaan we vast nog meer van horen!)

Kijken we naar de onderkant van onze DNA-lijn dan zijn we ook daar weer wat verder gekomen. De laatste test stopte bij de haplogroep Z-159, ondertussen zijn er weer meer groepen daaronder bekend en daarvoor heb ik ook een test laten doen. Nu zitten we in de groep FCG15532 welke onder Z-159 valt. Daaronder zijn ook al weer andere groepen bekend, maar daarvoor heb ik me nog niet laten testen. Die test is op dit moment nog erg duur ($400) en daarvoor heb ik niet de middelen beschikbaar... Natuurlijk staat het eenieder vrij om zo'n test te doen! Met die test wordt meteen het DNA tot in de kleinste details uitgezocht en zijn aanvullende tests daarna niet meer nodig. Ook blijkt dat wij niet tot de Ivanho-groep behoren, zij vormen een eigen zijtak onder Z-159.

Op het U106-forum wordt zeer aktief uitgezocht wat bekend is en wat verder uitgeplozen kan worden. Zo is daar ook een tijdslijn gemaakt op basis van statistische analyses waaruit opgemaakt kan worden hoe oud onze groep is. En zelfs is men al zover dat bepaald kan worden wanneer welke migraties tussen landen plaatsgevonden hebben. Zo is de migratie van Schotten naar Noord Ierland in de zestiende eeuw herkenbaar (Ulster Plantation), maar ook een migratie van de lage landen/engeland naar de baltische landen. Dat was rond 1100, en daarmee zou ook Z-159 in de vorm van de Ivanhoe-groep daar terecht zijn kunnen komen. Dat zou een sterke aanwijzing zijn dat de Altena's in Makkum tot de oorsronkelijke R1b-bevolking in friesland behoorden en daar al die tijd gebleven zijn (tot de migraties van de vorige eeuw toen veel Altena's uit friesland vertrokken).

Hoe ziet de tijdslijn er verder uit? Zie daarvoor onderstaande plaatje:

 

Zie bijvoorbeeld ook hier voor meer info: http://dna-explained.com/2015/06/15/yamnaya-light-skinned-brown-eyed-ancestors/

Of dit document: /V4.0/app/webroot/images/files/u106-geography-2015-revised.pdf


Created: 2015-10-16 15:15:42