Extra informatie


Wonseradeel, dopen, doopjaar 1765
Geboren in Altena
Gedoopt op 14 juli 1765 in Makkum RK
  Dopeling: Sipke, zoon
     Vader: Pieter Sipkes
    Moeder: Hinke Sibrants
Doopheffer: Hiske Tekeles, in wiens plaats Feike Klaases

Gestandaardiseerde namen:
  Dopeling: SIPKE
     Vader: PIETER SIPKES
    Moeder: HINKE SIEBRENS
Doopheffer: HISSE of HISKE TEEKELES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Makkum, doop 1724-1811
Inventarisnr. : DTB 834
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 17-11-2009

Wonseradeel, huwelijken 1790
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 april 1790 in Makkum
 Bruidegom: Sipke Pieters afkomstig van Altena
     Bruid: Trijntie Martens afkomstig van Makkum

Gestandaardiseerde namen: 
 Bruidegom: SIPKE PIETERS
     Bruid: TRIJNTJE MARTENS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Piaam Idsegahuizum 1694-1810, hiaten
Inventarisnr.: DTB 820
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Created: 2013-01-08 00:01:31 by: Gerard Edit

Add Info