Detailgegevens van Pieter Sjouckes Oosterbaan


-----X-----

Hermke Jarichs

† 1765
Id# : 8286

-----X-----

Pytie Haijes

† 1 januari 1821
Id# : 8287

Kinderen:

------x-------