Detailgegevens van Johannes Douwes Bouwma


-----X-----

Stientje Sjoukes van der Meer

* 22 september 1803 Hitzum
† 17 juni 1872 Menaldumadeel
Id# : 7769