Detailgegevens van Andrieske Jans Jorna


-----X-----

8 mei 1830 Wonseradeel

Jacob Yettes Flapper

* 7 april 1802 Burgwerd
† 27 november 1855 Workum
Beroep : Boer
Id# : 7295

Kinderen:

------x-------

 
Sjieuwke Sijbrens Kamstra
* 9 december 1829 Lutkewierum
† 23 februari 1897 Lutkewierum

------x-------

24 mei 1856
 
Sjieuwke Sijbrens Kamstra
* 9 december 1829 Lutkewierum
† 23 februari 1897 Lutkewierum

------x-------

14 mei 1865