Detailgegevens van Geertje Reins


-----X-----

Lammert Beerends

† 12 mei 1778 Nijemirdum
Id# : 7042

Kinderen:

------x-------

2 oktober 1785
 
Aatje Ietes
* 20 juni 1756 Op de Heide
† 16 juni 1789 Warns