Detailgegevens van Sibrigje Sipkes Altena


-----X-----

24 mei 1827 Harlingen

Monze Jacobs Weijer

* voor 1818
Id# : 579

Kinderen: