Detailgegevens van Graaf Reinald II van Bar


-----X-----

1155

Agnes de Champagne

Id# : 5312