Detailgegevens van Wopkjen Altena


-----X-----

11 juni 1862 Idaarderadeel