+ (1) Ankje Klazes Kamminga getrouwd/relatie met: Gjalt Jans Scheepvaart
    - Sybrig Kamminga ca 1870 Baard getrouwd/relatie met: Herman Jetses Silvius 3 september 1869 Sneek