- Antje Hiemstra 4 mei 1922 Wommels getrouwd/relatie met: Johannes Altena 23 juli 1915 Midlum
    - Feddrik Jelles Hiemstra getrouwd/relatie met: Grietje Ages Vallinga
    - Jelle Johannes Hiemstra 20 mei 1815 Makkum getrouwd/relatie met: Marijke Douwes Flapper 30 augustus 1818 Hartwerd
    - Murk Sjoerds Hiemstra ca 1785 getrouwd/relatie met: Beitske Klazes van der Meer 4 juli 1798 Franeker
    - Petrus Hiemstra 4 april 1892 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Jeltje Flapper 3 maart 1891 Goengarijp
    - Tjerks Siebrens Hiemstra 19 augustus 1864 Bozum getrouwd/relatie met: Hessel Lodewijks Flapper 24 augustus 1863 Oosterend