- Antoon de Haan ca 1935 getrouwd/relatie met: Thea Tetteroo 13 maart 1942
    - Fredrik de Haan voor 1814 getrouwd/relatie met: Dieuwke van Altena 1790/1791
    + (2) Hillegonda Fongers de Haan voor 1790 Leeuwarden getrouwd/relatie met: Johannes Petrus Epeus van Altena 1778/1779 Dokkum
    - Jelke de Haan ca 1940 getrouwd/relatie met: Ida Tetteroo 22 oktober 1947
    - Rinse Ritserts de Haan getrouwd/relatie met: Vrouk (Frouk) Alta 9 maart 1710 Makkum
    + (2) Trijntje Ypes de Haan 27 juni 1813 Bolsward getrouwd/relatie met: Steffen Feikes de Boer 6 oktober 1792
    + (1) Ype Thomas de Haan ca 1790 getrouwd/relatie met: Akke Sytses de Boer ca 1790