- Arjen (Andries) de Graaf 9 juni 1806 Wonseradeel
    - Dominicus de Graaf 7 maart 1875 Wonseradeel
    - Dorothea de Graaf 28 oktober 1877 Wonseradeel
    + (1) Gesina de Graaf getrouwd/relatie met: Hendrik Hakkers
    - Gregorius de Graaf 31 juli 1869 Wonseradeel
    - Japikjen de Graaf 19 december 1809 Wonseradeel
    - Jozeph de Graaf 25 februari 1841 Wonseradeel
    + (1) M DE Graaf getrouwd/relatie met: Nicolaas Hoornsman
    - Ottje de Graaf 22 mei 1834 Wonseradeel
    - Paulus de Graaf 23 september 1864 Wonseradeel
    - Petrus de Graaf 6 februari 1867 Wonseradeel
    + (4) Pieter Wijbes de Graaf 20 januari 1798 Piaam getrouwd/relatie met: Waltje Sijtses Ketelaar 24 augustus 1802 Workum
    + (2) Reino de Graaf 17 februari 1801 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Hylke Hiddes Tromp
    + (7) Sytse de Graaf 14 oktober 1829 Gaast getrouwd/relatie met: Eelkje Paulus Machielsen 5 maart 1838 Makkum
    - T. de Graaf
    + (13) Waltje de Graaf 29 maart 1862 Makkum getrouwd/relatie met: Wybren Altena 24 mei 1857 Makkum
    - Wiebe de Graaf 27 februari 1872 Wonseradeel
    + (5) Wybe Arjens de Graaf ca 1768 Gaast getrouwd/relatie met: Attje Pieters ca 1770 Wons
    - Wybe de Graaf 20 januari 1838 Wonseradeel
    + (5) Yttje Wiebes de Graaf 25 juli 1795 Piaam getrouwd/relatie met: Willem Hendriks Genee 10 april 1792 Ferwoude