- Albert Gerbens Faber ca 1801 Nijland, Wymbritseradiel getrouwd/relatie met: Antje Sjerps Pietersma ca 1801 Greonterp
    + (5) Bernardina Fronica Faber 13 april 1867 Sneek getrouwd/relatie met: Tjebbe Flapper 6 juli 1869 Nijland
    + (1) Boetius Faber ca 1825 getrouwd/relatie met: Froukje Vos ca 1825
    - Catharina Faber 20 maart 1884 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Ynze Rinia 21 september 1877 Wonseradeel
    - Catharina Gerbens Faber ca 1799 Nijland, Wymbritseradiel getrouwd/relatie met: Josephus Claases de Boer ca 1775 Elahuizen HO
    + (11) Elskea Faber ca 1851 Sneek getrouwd/relatie met: Kasper Klazes Silvius 3 februari 1854 Sneek
    + (7) Geertje Sjoukes Faber 17 november 1827 Blauwhuis getrouwd/relatie met: Siebren Feikes Altena 22 februari 1830 Abbega
    + (4) Gerben Sjoukes Faber ca 1758 getrouwd/relatie met: Fentje Douwes ca 1770
    + (1) Harmanus Sjoerds Faber ca 1800 getrouwd/relatie met: Fokeltje Sjoukes Kroes ca 1800
    - Jacobus Faber ca 1863 Oudega HO getrouwd/relatie met: Janke Krol ca 1867 Makkum
    + (3) Jeltje Faber Eelde getrouwd/relatie met: Jan Harm Altena 29 maart 1925 Sibculo ??
    - Jeltje Faber Eelde
    + (2) Jeltje Sjoukes Faber ca 1830 Westhem, Wymbritseradiel getrouwd/relatie met: Gerben Laurens Posthumus 1 februari 1833 Witmarsum
    - Johannes Faber ca 1824 Sneek getrouwd/relatie met: Elisabeth Silvius 14 april 1832 Wymbritseradeel
    - levenloos kind Faber 16 april 1883 Wonseradeel
    + (1) Lieuwe Faber getrouwd/relatie met: Henderica Nieskea de Vries
    + (3) Margaretha Faber 14 september 1886 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Ignatius Altena 19 mei 1888 Wonseradeel
    - Petrus Tjallings Faber ca 1822 Sneek getrouwd/relatie met: Fronika Silvius 22 november 1828 Wymbritseradeel
    - Ruurd Faber 1 augustus 1889 Wonseradeel
    - Ruurd Faber 23 juni 1892 Wonseradeel
    + (2) Ruurd Sjoukes Faber ca 1823 Westhem, Wymbritseradiel getrouwd/relatie met: Margaretha Johanna Elisabeth Walker ca 1824 Leeuwarden
    + (1) Sibbeltje Sjoukes Faber 18 augustus 1821 Wirdum getrouwd/relatie met: Huite Pieters Foekema 28 augustus 1823 Tirns
    - Sietze Faber 9 maart 1897 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Vrouwtje Zeeders ca 1901 Terschelling
    + (1) Sjoerd Harmanus Faber ca 1820 Leeuwarden getrouwd/relatie met: Akke Steffens de Boer 15 november 1822 Makkum
    - Sjoerdtje Faber ca 1905 Lioessens getrouwd/relatie met: Rein QuarrĂ© 21 februari 1906 Haskerland
    + (6) Sjouke Faber ca 1856 Joure getrouwd/relatie met: Attje Adema ca 1854 Franeker
    + (3) Sjouke Gerbens Faber ca 1790 Nijland, Wymbritseradiel getrouwd/relatie met: Reintje Ruurds Jongema ca 1797 Irnsum
    - Teetske Gerbens Faber ca 1796 Nijland, Wymbritseradiel getrouwd/relatie met: Yde Willems Ydema ca 1796 Dedgum
    + (1) Trijntje Sikkes Faber ca 1830 getrouwd/relatie met: Hendrik Gerardus Keyzer ca 1830