+ (2) Antje Douwes 16 oktober 1716 ? Bolsward? getrouwd/relatie met: Baucke Clases ca 1720 Schraard
    - Bouke Douwes 15 november 1790 Nijland
    - Dirk Douwes 27 november 1784 Tjerkwerd
    + (4) Fentje Douwes ca 1770 getrouwd/relatie met: Gerben Sjoukes Faber ca 1758
    + (1) Gerrit Douwes getrouwd/relatie met: Gerbrich Hinnes
    - Grietje Douwes 26 februari 1793 Tjerkwerd
    - Jan Douwes 9 mei 1785 Hartwerd
    + (3) Liske Douwes ca 1690 getrouwd/relatie met: Wytske Taeckes ca 1690 Cornwerd
    - NN Douwes getrouwd/relatie met: Tjallingh Rinthies ca 1529 Zuiderdrachten
    + (1) Reyn Douwes ca 1630 Cornwerd getrouwd/relatie met: Tyedt Syuckes ca 1650
    + (1) Roosje Douwes getrouwd/relatie met: Age Wabes
    - Sibbeltie Douwes voor 1645 Leeuwarden? getrouwd/relatie met: Jan Alberts Altena voor 1645 Leeuwarden?
    + (1) Sjoerd Douwes ca 1721 getrouwd/relatie met: Liskjen Sibles ca 1726 Heeg
    + (1) Ulckje Douwes ca 1700 getrouwd/relatie met: Jacobs Feyckes ca 1700 Schraard