+ (3) Bauke Dirks 26 september 1723 Op de Heide getrouwd/relatie met: Minke Siebrens 8 mei 1722 Oudega
    + (1) Grietje Dirks getrouwd/relatie met: Siemen Hettes
    + (6) Iete Dirks 1 maart 1717 Op de Heide getrouwd/relatie met: Marijke Dirks Flapper 1720 Woudsend
    + (3) Ite Dirks getrouwd/relatie met: Grietje Baukes
    - Jacob Dirks 20 maart 1730 Op de Heide
    - Sijmken Dirks 27 januari 1721 Op de Heide
    - Taecke Dirks 16 december 1716 Op de Heide