+ (3) Hans Dekma voor 1851 getrouwd/relatie met: Romkje Sipkes Altena voor 1851
    - Sepkje Dekma 18 mei 1861 Idaarderadeel
    - Sipke Dekma 8 maart 1864 Idaarderadeel