- Aaltje de Bruin 7 oktober 1859 Bolsward getrouwd/relatie met: Johannes Franciscus Berndes ca 1859 Harlingen
    - Aaltje Oenes de Bruin 23 juli 1872 IJlst getrouwd/relatie met: Sieger Pieters Pruiksma ca 1869 Heeg
    - Aede Klazes de Bruin 13 augustus 1848 Wymbritseradeel
    - Aede Klazes de Bruin 7september 1855 IJsbrechtum getrouwd/relatie met: Tjitske Kuiper ca 1856 Hardenberg
    - Akke de Bruin 10 maart 1852 Bolsward
    + (1) Albert Gerbens de Bruin 21 februari 1841 Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Jantje Rienstra ca 1841 Nijland
    - Anna Eleonora ten Bruin 1 december 1851 Veendam
    - Antje de Bruin 18 januari 1849 Bolsward
    - Antje Klazes de Bruin 23 februari 1841 Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Aede Pieters Jorwerda ca 1839 Terhorne
    - Baukje Sytses de Bruin ca 1804
    - Baukjen de Bruin 18 augustus 1851 IJsbrechtum getrouwd/relatie met: Evert de Vries ca 1852 IJlst
    + (1) Baukjen de Bruin 31 mei 1822 Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Pieter Hannes de Boer ca 1815 Tirns
    - Catharina de Bruin 19 februari 1868 Harlingen
    - Catharina de Bruin 2 april 1885 Workum
    + (1) Christoffer Radijs ten Bruin 28 oktober 1823 Oudeschild getrouwd/relatie met: Willemtje Lubberts Groen 13 januari 1827 Veendam
    - Douwe de Bruin 9 oktober 1842 Hartwerd getrouwd/relatie met: Tjitske Buma ca 1842 IJlst
    - Douwe Sytses de Bruin ca 1806
    - Elisabeth de Bruin 14 december 1867 Bolsward getrouwd/relatie met: Douwe Dooper ca 1867 Greonterp
    - Elisabeth de Bruin 28 februari 1854 Bolsward
    - Elisabeth de Bruin 22 september 1895 Harlingen getrouwd/relatie met: Gerardus Hermannus Jacobus Hoorneman
    - Elisabeth Rintjes de Bruin 21 februari 1863 Franeker
    + (5) Elisabeth Siemens de Bruin 26 januari 1821 Tirns Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Dirk Ottes de Jong 7 februari 1823 Gaast
    - Erik Bruin 6 augustus 1972 Den Helder
    + (10) Evertje Sytses de Bruin 1802 Sneek getrouwd/relatie met: Anne Tiettes Wiersma 1797 Exmorra
    - Feikje Oenes de Bruin 14 augustus 1814 Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Jaring Klazes Ypma ca 1809 Offingawier
    + (8) Geertje de Bruin 2 november 1857 Burgwerd getrouwd/relatie met: Petrus Okkes Flapper 3 november 1854 Oosterend
    + (9) Gerben Sytses de Bruin ca 1810 IJlst getrouwd/relatie met: Wimkjen Mintjes Beinema ca 1801 Wolsum
    - Gerbrig de Bruin 16 augustus 1870 Bolsward
    - Gerritje Oenes de Bruin 5 augustus 1880 IJlst getrouwd/relatie met: Klaas Heeres de Jong ca 1882 Workum
    + (3) Harmen Symons de Bruin ca 1828 Lutkewierum getrouwd/relatie met: Katrina Lolkes Jelgersma ca 1832 Bolsward
    - Hein de Bruin 27 augustus 1839 Westhem Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Antje Krikke ca 1844 Hommerts
    - Hein de Bruin ca 1864
    + (9) Hein Simons de Bruin 18 oktober 1824 Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Pierkjen Gerrits Smits
    - Hein Oenes de Bruin 27 april 1813 Wymbritseradeel
    + (1) Hein Oenes de Bruin 7 februari 1816 Sneek getrouwd/relatie met: Jetske Hessels Wiersma ca 1818 Oudega
    - Hein Oenes de Bruin 22 september 1883 IJlst getrouwd/relatie met: Catharina Pietersma ca 1883 Kollum
    + (1) Hein Sytses de Bruin ca 1800
    + (5) Hein Sytzes de Bruin 1745 getrouwd/relatie met: Baukjen Oenes de Bruin 1744
    - Heintje Oenes de Bruin 24 december 1875 IJlst getrouwd/relatie met: Siebe Jochems Dijkstra ca 1875 Workum
    - Henderikus de Bruin 26 augustus 1862 Sneek
    - Herman de Bruin 15 december 1892 Harlingen
    - Hermanus de Bruin 24 januari 1865 Bolsward
    - Hiltje Heins de Bruin getrouwd/relatie met: Cornelis Jans Visser
    - Jetske Oenes de Bruin 28 mei 1867 Sneek getrouwd/relatie met: Stephanus Cornelis van der Spelt ca 1862 Gouda
    + (3) Koos Bruin 22 november 1948 Den Helder getrouwd/relatie met: Klazien Glas 13 januari 1950 Wieringerwerf
    - Levenloos kind de Bruin 13 november 1819 Ysbrechtum
    - Levenloos kind de Bruin 11 juli 1844 Ysbrechtum
    - Levenloos kind 26 april 1861 Bolsward
    - Levenloos kind 4 februari 1866 Harlingen
    - Marijke Bruin 17 april 1982 Den Helder
    - Marjolein Bruin 8 september 1979 Den Helder
    + (1) Martinus Sikkes ten Bruin getrouwd/relatie met: Anna Eleonora Radijs
    - Mintje Gerbens de Bruin 23 juni 1838 Wymbritseradeel
    - Mintje Gerbens de Bruin 23 mei 1850 Bolsward getrouwd/relatie met: Geeske Harygsma ca 1847 Oudemirdum
    + (7) Oene Heines de Bruin 5 juni 1843 IJlst getrouwd/relatie met: Klaaske Johannes Nagel ca 1843 Sneek
    + (5) Oene Heins de Bruin ca 1776 getrouwd/relatie met: Tjaltje Sakes de Boer
    + (1) Oene Riemers de Bruin ca 1720 getrouwd/relatie met: Antje Hessels ca 1720
    + (5) Renske Oenes de Bruin 22 juni 1878 IJlst getrouwd/relatie met: Andries Reins QuarrĂ© ca 1879 Koudum
    - Rintje Heins de Bruin 29 december 1788 IJsbrechtum
    - Rintje Simons de Bruin ca 1902 Bolsward getrouwd/relatie met: Trijntje Brattinga ca 1902 Westhem
    + (9) Rintje Symens de Bruin 14 december 1830 Lutkewierum getrouwd/relatie met: Baukje Ypes Kramer ca 1834 Bolsward
    - Sake Oenes de Bruin 9 januari 1818 Wymbritseradeel getrouwd/relatie met: Rinske Lykeles Bruinsma ca 1814 Almenum
    + (5) Siemen Heins de Bruin ca 1781 Friens getrouwd/relatie met: Elisabeth Harmens Silvius 6 december 1790 Rien, Lutkewierum
    - Sietske de Bruin 13 januari 1859 Bolsward
    - Sietske de Bruin 17 januari 1860 Bolsward
    + (1) Sietske Gerbens de Bruin 26 mei 1845 Bolsward getrouwd/relatie met: Hendrik Fortuin ca 1841 Oosthem
    + (4) Sietske Marcus de Bruin 15 november 1835 Terhorne getrouwd/relatie met: Hendrikus Boersma ca 1853 Bolsward
    - Simen de Bruin 6 maart 1858 Bolsward
    + (1) Simon de Bruin 8 mei 1856 Bolsward
    + (4) Simon de Bruin 5 juni 1857 Bolsward getrouwd/relatie met: Martsen Langedijk 26 maart 1855 Westhem
    - Simon Harmens de Bruin 5 juni 1857 Bolsward getrouwd/relatie met: Martsen Langedijk ca 1855 Westhem
    - Simon Rintjes de Bruin 4 juli 1865 Bolsward getrouwd/relatie met: Johanna Aleida Niehoff ca 1865 Lage (D)
    + (6) Sytse Heins de Bruin 1772 getrouwd/relatie met: Antje Douwes Buma 1779
    - Sytze Alberts de Bruin 4 juni 1874 Folsgare getrouwd/relatie met: Hitje Harstra ca 1878 Deersum
    - Sytze Gerbens de Bruin 9 april 1837 Wymbritseradeel
    + (1) Taeke IJkes de Bruin ca 1825 getrouwd/relatie met: Baukje Hendriks Zilder ca 1825
    - Theodorus de Bruin 19 augustus 1897 Harlingen
    - Wietske Oenes de Bruin 3 december 1869 IJlst getrouwd/relatie met: Hendrik Sytzes Boetje ca 1868 Terhorne
    - Willem de Bruin 4 november 1875 Bolsward
    - Yde de Bruin 2 oktober 1846 Bolsward
    - Ype de Bruin 26 maart 1861 Bolsward
    - Ype de Bruin 14 juni 1873 Bolsward getrouwd/relatie met: Sytske Hyltjes van der Zee ca 1862 Westhem