- Aagjen Brandsma 19 april 1832 Workum
    - Alex Augustinus Sylvester Brandsma 1 november 1961 Den Helder
    - Andrieske Adegesina Brandsma 16 november 1805 Tirns
    - Andrieske Johannes Brandsma 19 april 1804 Tirns
    - Anno Sjoerds (pater Titus) Brandsma 23 februari 1881 Oegeklooster
    - Catharina Brandsma 21 maart 1917 Oosterend-Roodhuis getrouwd/relatie met: Sjouke Terwisscha van Scheltinga 2 juni 1911 Nijland
    - Catharina Hendriks Brandsma 8 maart 1826 Ugoklooster getrouwd/relatie met: Sible Sjoerds van der Werf 21 juli 1823 Bolsward
    - Catharina Regina Maria Brandsma 28 oktober 1950 Den Helder
    - Dorathea Waltruda Baudina Brandsma 22 juli 1945 Makkum
    - Eletta Dorathea Maria Brandsma 26 oktober 1938 Den Helder
    + (3) Fokje Hendriks Brandsma 6 december 1777 Roodhuis getrouwd/relatie met: Jan Gerbens Jorna 7 februari 1771 Oosterend
    - Francisca Catharina Brandsma 30 augustus 1947 Den Helder
    - Gatske Anna Titus Brandsma 13 maart 1878 Oegeklooster getrouwd/relatie met: Michiel Jans de Boer 6 april 1867 Burgwerd
    - Geertruida Brandsma 16 september 1918 Scharnegoutum getrouwd/relatie met: Jan Sjoerd Monkelbaan 10 mei 1911 Oudemirdum
    - Gerben Brandsma 19 april 1841 Sneek
    - Gerbrig Brandsma 17 april 1845 Sneek
    - Gerbrig Brandsma 18 maart 1846 Sneek
    - Gooikjen Brandsma 26 juli 1869 Sneek
    - Gooikjen Brandsma 24 december 1899 Leeuwarden
    - Harmen Sjoerd Brandsma 3 november 1978 Varsseveld
    - Hendrik Brandsma 21 maart 1862 Sneek
    + (3) Hendrik Brandsma 4 januari 1868 Sneek getrouwd/relatie met: Dieuwke Visser ca 1869
    + (7) Hendrik Johannes Brandsma getrouwd/relatie met: Andrieske Ysbrands 12 maart 1736 Wijtgaard
    - Hendrik Johannes Brandsma 29 november 1800 Tirns getrouwd/relatie met: Catharina Jans Popma 1799 Witmarsum
    - Hendrik Johannes Brandsma 17 april 1940 Den Helder
    - Hendrik Johannes Hieltjes Brandsma 24 juni 1883 Ferwoude
    + (6) Hendrik Klaas Brandsma 19 oktober 1804 Gaast getrouwd/relatie met: Froukje Hyltjes Kortrijk 28 mei 1816 Nijland
    + (3) Hendrik Mevis Brandsma 27 februari 1802 Tjerkwerd getrouwd/relatie met: Trijntje Obes Postma ca 1800 Gaast
    + (3) Hendrikus Brandsma 19 augustus 1895 Sneek getrouwd/relatie met: Cornelske de Jong 4 september 1900
    + (3) Hendrikus (Henk) Brandsma 20 april 1923 Makkum getrouwd/relatie met: Martha Ooteman
    - Henk Brandsma 1959 Makkum
    + (2) Hennie Brandsma 30 januari 1952 getrouwd/relatie met: Dicky Tamminga 22 november 1961
    - Hiltje Lydia Brandsma 25 november 1919 Oosterend-Roodhuis getrouwd/relatie met: Taeke Bootsma 2 november 1919 Tirns
    - Hyltje Brandsma 16 oktober 1847 Wonseradeel
    + (6) Hyltje Hendriks Brandsma 15 december 1849 Gaast getrouwd/relatie met: Geertje Johannes Dijkstra 26 februari 1853 Nijhuizum
    - IJsbrand Hendriks Brandsma 6 januari 1764 Swichum
    + (16) IJsbrand Johannes Brandsma 25 maart 1802 Tirns getrouwd/relatie met: Maria Lolles Slippens ca 1804 Oosterend, gemeente Hennaarderadeel
    - Jens Brandsma 1995 Groningen
    + (4) Jentje (Jens) Brandsma getrouwd/relatie met: Petronella (Nellie) Altena 16 april 1928 Bedum
    - Jetze Hyltjes Brandsma 14 augustus 1888 Oosterend-Roodhuis
    - Jochum Brandsma 11 augustus 1863 Sneek
    - Jochum Brandsma 30 augustus 1866 Sneek
    - Johanna Brandsma 13 januari 1922 Scharnegoutum
    - Johannes Brandsma 10 februari 1826 Workum
    + (7) Johannes Brandsma 6 december 1828 Workum getrouwd/relatie met: Marijke van der Werf ca 1828 Sneek
    + (9) Johannes Antonius Brandsma 14 februari 1902 Makkum getrouwd/relatie met: Regina (Riet) Postma 20 oktober 1915 Makkum
    + (1) Johannes Gerbens Brandsma ca 1705 getrouwd/relatie met: Sietske Hendriks ca 1705
    + (1) Johannes Hieltjes Brandsma 14 november 1886 Roodhuis getrouwd/relatie met: Geertruida (Gietsje) Engwirda 18 augustus 1885 Burgwerd
    - Johannes Titus Brandsma 16 augustus 1954 Den Helder
    - Klaas Brandsma 15 juni 1833 Workum
    - Klaas Brandsma 15 juli 1834 Workum
    - Klaas Brandsma 21 mei 1843 Gaast-Fokkemaoord getrouwd/relatie met: Holkje Luitzen Dooper 14 december 1849 Smallebrugge
    - Klaas Brandsma 21 maart 1899 Oosterend-Roodhuis getrouwd/relatie met: Catharina Agatha van der Werf 30 mei 1909 Sanfirden
    + (1) Klaas Hendriks Brandsma 21 april 1769 Swichum getrouwd/relatie met: Liskje Douwes van der Werf 28 november 1780 Tjerkwerd
    + (1) Klaaske (Klaske) Brandsma 23 april 1848 Sneek getrouwd/relatie met: NN Lampe ca 1848
    - Lidia Brandsma
    - Lolle Brandsma 9 juni 1830 Workum
    - Lydia Brandsma 10 november 1920 Scharnegoutum getrouwd/relatie met: Seakle Wiebe Altenburg 30 september 1914 Scharsterbrug
    - Maria Brandsma 23 december 1860 Sneek
    + (4) Maria Brandsma 8 juli 1865 Sneek getrouwd/relatie met: Alle Visser ca 1869 Huizum
    - Maria Godula Brandsma 27 mei 1943 Makkum
    - Marijke Brandsma 7 augustus 1856 Wonseradeel
    - Marijke Brandsma 15 september 1874
    - Martha Brandsma 1960
    + (4) Mathilde Serinde Brandsma 1983 getrouwd/relatie met: Erik Jonkman
    + (2) Matthijs Jasper Brandsma 1980
    - Mebes Brandsma 3 februari 1836 Workum
    - Mebius Hendriks Brandsma 13 januari 1834 Oegeklooster getrouwd/relatie met: Geertruida Gerrits Kramer 1 december 1836 Longerhouw
    + (1) Mevis Hendriks Brandsma 27 september 1771 Wijtgaard getrouwd/relatie met: Trijntje Jarigs Rijpma 29 november 1772 Sandfirden
    - Mina Brandsma 19 april 1832 Workum
    - Nan Manon Brandsma 12 februari 1975 Varsseveld
    + (4) Obe Hyltjes Brandsma 24 mei 1890 Roodhuis getrouwd/relatie met: Anke Wiebes Andringa 29 november 1890 Tirns
    + (2) Peter Brandsma
    - Pietje Brandsma 24 februari 1838 Workum
    - Renee Brandsma 1992 Groningen
    - Sabina Brandsma 1961
    - Sibbeltje Brandsma 15 september 1845 Wonseradeel
    - Sietske Hendriks Brandsma 23 december 1765 Swichum getrouwd/relatie met: Sikke Pieters Tekstra 6 januari 1804 Wirdum
    - Silvia Maria Brandsma 7 maart 1953 Den Helder
    + (2) Sjoerd A. Brandsma 27 juli 1951 getrouwd/relatie met: Waltruda Susanna Maria (Wally) Genee 8 maart 1951 Makkum
    - Thirza Brandsma
    - Tiego Brandsma
    + (3) Tineke Brandsma getrouwd/relatie met: Ron NN
    + (2) Titus Hendriks Brandsma 19 september 1843 Oegeklooster getrouwd/relatie met: Tjitje Annes Postma
    - Tjitske Brandsma 4 juni 1840 Sneek
    - Tjitske Brandsma 19 april 1841 Sneek
    - Tjitske (Tecla) Brandsma 11 april 1843 Sneek
    - Tjitske Johannes Brandsma 28 maart 1803 Tirns getrouwd/relatie met: Jurjen Reins Lolkema 10 december 1799 Longerhouw
    - Waltje Brandsma 16 april 1854 Wonseradeel