- Douwe Bergsma 30 juli 1843 Smallingerland getrouwd/relatie met: Antje Uilkes Wijnsma ca 1844 Haulerwijk, Ooststellingwerf
    + (1) Douwe Sietzes Bergsma getrouwd/relatie met: Klaaske Teunis van Dijk
    + (1) Grietje Bergsma 19 januari 1836 Oudemirdum getrouwd/relatie met: Meindert Ettema ca 1833 Gaast
    - Johan Bergsma getrouwd/relatie met: Trijntje Altena 19 oktober 1909 Losser
    - Johannes IJdes Bergsma 18 november 1849 Menaldumadeel getrouwd/relatie met: Wijbrigje Durks Flapper 7 september 1850 Schettens
    - Klaaske Bergsma 7 april 1839 Smallingerland getrouwd/relatie met: Berend Luitzens van der Molen ca 1836 Drachten
    - Riemke Bergsma 10 augustus 1848 Greonterp getrouwd/relatie met: Yette Flapper 2 maart 1851 Greonterp
    - Rinske Jakobs Bergsma getrouwd/relatie met: Janke Folkerts Post ca 1780
    - Sjoukje Bergsma 9 maart 1841 Smallingerland
    + (4) Sytze Douwes Bergsma ca 1817 Drachten getrouwd/relatie met: Antje Uilkes Altena 23 februari 1819 Kortehemmen Smallingerland
    - Uilke Bergsma 26 april 1848 Smallingerland getrouwd/relatie met: Baukjen de Boer ca 1855 Drachten