- Ael Alta 5 november 1656 Makkum
    - Ansch Alta 4 januari 1660 Makkum
    - Berber Altena Alta 22 oktober 1744 Makkum getrouwd/relatie met: Alle Bientjes
    - Betje Alta 10 april 1781 Makkum
    - Dieuwke Altena Alta 7 februari 1742 Makkum
    - Dirck Alta 1 januari 1651
    - Dirk Altena Alta 28 juli 1754 Makkum
    + (4) Dirk Johannes Altena Alta 18 december 1756 Makkum getrouwd/relatie met: Clara Jacobus Eppinga 2 maart 1755 Kollum
    + (11) Durk Martens Alta 22 juni 1662 getrouwd/relatie met: Berber Jans
    - Feikje Alta 1 januari 1785 Makkum
    - Gooitjen Altena Alta 14 november 1788 Makkum
    - Grietje Altena Alta 15 juni 1778 Makkum getrouwd/relatie met: Hendrik Cornelis Haagsma 1 januari 1772 22 februari 1850
    - Hartman Tjerks Altena Alta 1807/1808
    - Hinke Johannes Altena Alta 3 januari 1760 Makkum getrouwd/relatie met: Sijmon Cornelis Haringa 3 januari 1760
    - Hoijte Alta 7 augustus 1692 Makkum
    - IJschen Alta 6 oktober 1695 Makkum
    - IJschen Alta 15 april 1697 Makkum
    - Jacobus Dirks Altena Alta 15 november 1783 Makkum getrouwd/relatie met: Agnietje Lolkes Dijkstra 1 maart 1803 Leeuwarden
    - Jan Johannes Altena Alta 26 december 1829 Sloten
    + (6) Johannes Dirks Altena Alta 1 januari 1715 Makkum getrouwd/relatie met: Pyttie Tjerks Makkum
    - Johannes Dirks Altena Alta 30 maart 1777 Makkum getrouwd/relatie met: Wilhelmina Kransen 27 maart 1777 Leeuwarden
    + (1) Johannes Tjerks Altena Alta 1805/1806
    - Johantie Alta 22 juni 1662 Makkum
    - Marten Alta 17 december 1701 Makkum getrouwd/relatie met: Trijntie Baukes
    + (5) Marten Ottes Alta 1 januari 1635
    - Otte Alta 21 april 1689 Makkum
    - Pietje Alta 22 maart 1783 Makkum
    - Poppe Alta 10 maart 1712 Makkum
    - Rijn (Trijn) Alta 13 maart 1707 Makkum
    - Sijdts Alta 6 augustus 1702 Makkum
    + (6) Tjerk Johannes Altena Alta 1 januari 1749 Makkum getrouwd/relatie met: Tryntje Jacobs
    - Vrouck Alta 16 april 1698 Makkum
    - Vrouk (Frouk) Alta 9 maart 1710 Makkum getrouwd/relatie met: Rinse Ritserts de Haan