+ (1) Hermann Ahrens ca 1815 getrouwd/relatie met: Antje Hyltjes Kortrijk
    - Jetske Hermanns Ahrens ca 1845 Menaldum getrouwd/relatie met: Johannes Posthumus 1 april 1837 Wonseradeel