- Anna Adema 25 september 1893 Makkum getrouwd/relatie met: Liebe van de Ploeg 8 januari 1895
    + (1) Arnoldus Johannes Adema ca 1820 getrouwd/relatie met: Hetske Simkes Jager ca 1830
    + (6) Attje Adema ca 1854 Franeker getrouwd/relatie met: Sjouke Faber ca 1856 Joure
    + (2) Bottje Pieters Adema 3 juli 1792 Dedgum getrouwd/relatie met: Pieter Pieters Jorna 13 maart 1798 Wommels
    + (1) Boukje Pieters Adema 27 april 1790 Dedgum getrouwd/relatie met: Johannes Feikes Yntema 5 maart 1783 Wommels
    + (2) Cornelis Adema 7 juni 1836 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Mintje Theodorus Posset ca 1836 Joure
    + (5) Cornelis Ruurds Adema ca 1781 getrouwd/relatie met: Ottje Hilbrands Adema
    - Dieuwke Adema 3 november 1837 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Sybe Tuinstra ca 1835 Grouw
    - Douwe Adema 23 juni 1842 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Antje Rinia ca 1844 Makkum
    + (2) Douwe Adema ca 1850
    - Ester Adema
    - Frieda Adema
    - Gatske Symons Adema 8 oktober 1820 Oldeklooster getrouwd/relatie met: Johannes Jans Donia 7 augustus 1820 Workum
    - Geeske Adema 13 april 1823 Wonseradeel
    - Gelske Adema 13 februari 1826 Wonseradeel
    - Gerkje Adema 26 augustus 1895 Makkum getrouwd/relatie met: Theodorus Polstra 1894
    - Hilbrand Adema
    - Hilbrand Adema 9 augustus 1852 Wonseradeel
    - Hilbrand Adema 26 sptember 1885 Makkum
    + (3) Hilbrand Adema 1925
    + (1) Hilbrand Cornelis Adema ca 1822 Makkum getrouwd/relatie met: Wapke Ulbes van der Zee ca 1919 Makkum
    - Hittje Adema 8 april 1841 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Rients Houben ca 1833 Oosterend
    - Ina Adema
    - Ineke Adema 27 juli 1948
    - Jan Adema 7 november 1917
    - Jan Adema 18 mei 1963
    + (2) Johannes Adema 18 september 1889 getrouwd/relatie met: Hendrina de Jong 26 januari 1895
    - Johannes Adema 8 februari 1945
    - Johannes Arnoldus Adema ca 1851 Workum getrouwd/relatie met: Hielkje de Jong 23 januari 1855 Workum
    - Liske Adema 7 juni 1946
    - Luitske Adema 29 maart 1847 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Taeke Postma ca 1836 Rien
    + (4) Marijke Gerrits Adema voor 1809 getrouwd/relatie met: Pieter Sipkes Altena 1794/1795
    - Marleen Adema
    - Marta Adema
    - Oepkje Adema 19 juli 1913
    + (6) Otte Adema 26 december 1857 Makkum getrouwd/relatie met: Aafke Riemersma 1851
    - Otte Adema ca 1915
    + (8) Otte Adema 8 augustus 1918 getrouwd/relatie met: Waltje Rinia 26 december 1918 Makkum
    - Ottje Adema 20 maart 1839 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Romke Teernstra ca 1838 Abbega
    + (5) Ottje Hilbrands Adema getrouwd/relatie met: Cornelis Ruurds Adema ca 1781
    - Otto Adema 13 april 1950
    - Piebe Adema 24 april 1956
    + (2) Pieter Simons Adema ca 1760 getrouwd/relatie met: Sjieuwke Gerbens Palstra ca 1760
    - Pieter Symons Adema ca 1819 Oldeklooster getrouwd/relatie met: Riemkje Pieters Foekema 23 september 1821 Tirns
    + (1) Ruurd Adema ca 1862 Makkum getrouwd/relatie met: Catharina Houtema ca 1867 Makkum
    - Ruurd Adema ca 1888 Makkum getrouwd/relatie met: Hinke Bruinsma ca 1894 Bolsward
    + (13) Ruurd Cornelis Adema 18 januari 1812 Makkum getrouwd/relatie met: Sybrigje Sybrens de Boer ca 1814 Makkum
    + (1) Siberen Jarigs Adema Arum? getrouwd/relatie met: Sjouke Harmens Arum?
    + (3) Siebe Adema ca 1930
    - Sjoerd Adema 1920
    - Sybrigje Adema 25 mei 1874 Wonseradeel
    + (1) Symen Pieters Adema getrouwd/relatie met: Gatske Ytes van der Meer ca 1790
    + (1) Sytse Adema getrouwd/relatie met: Trijntje Willems Kalksma
    - Sytze Adema 29 maart 1847 Wonseradeel
    - Sytze Adema 7 juni 1850 Wonseradeel
    - Theo Adema Makkum
    - Theodorus (Theo) Adema 17 maart 1960
    - Thilda Adema Makkum
    - Tjaltje Adema ca 1882 Makkum getrouwd/relatie met: Wiebren Ketelaar ca 1889 Workum
    - Trijntje Adema 17 maart 1844 Wonseradeel
    - Trijntje Cornelis Adema ca 1814 Makkum getrouwd/relatie met: Claas Salvus de Jong ca 1799 Berlicum
    + (3) Trijntje Reino Adema 22 oktober 1919 Makkum getrouwd/relatie met: Wijbren Feike (Wiebren) Altena 4 februari 1920 Makkum
    - Wabe (Willy) Adema Makkum
    + (7) Wabe Adema 6 januari 1891 getrouwd/relatie met: Metje Sybesma 27 april 1891
    + (2) Wabe Adema 10 januari 1933 Makkum getrouwd/relatie met: Ginie Kramer
    - Wapke Adema 14 augustus 1884 Makkum
    - Willemke Adema 23 juli 1845 Wonseradeel
    - Willie Adema
    - Willy Adema
    - Wybren Adema 24 januari 1956
    - Ynze Adema 28 juni 1876 Wonseradeel