- Pieter Symens Aardema 8 november 1811 Oldeklooster
    + (1) Symen Pieters Aardema getrouwd/relatie met: Gatske Yttes van der Meer