Kinderen:

------X------
ca 1887
Pieter Flapper
* 14 december 1860 Wymbritseradeel
------X------
26 mei 1888
Evert Kuipers
* 23 mei 1862 Burgwerd
† 8 maart 1942 Bolsward
------X------
7 mei 1898
Trijntje Reins Kamstra
* 10 januari 1868 Hennaarderadeel
† 6 februari 1906 Hennaarderadeel
------X------
ca 1890
Reinskje de Jong
* ca 1860
† 2 juli 1894 Hennaarderadeel
------X------
27 april 1907
Pietje Bouwer
* 19 april 1866 Schoterland
† 9 april 1958 Bolsward