+ (4) Waltje Sijtses Ketelaar 24 augustus 1802 Workum getrouwd/relatie met: Pieter Wijbes de Graaf 20 januari 1798 Piaam
 -        Sytske Sietses Ketelaar 2 oktober 1805 Workum
+ (2) Klaas Sietses Ketelaar 2 oktober 1805 Workum getrouwd/relatie met: Dieuke Jelles de Boer ca 1819 Workum